• Gill Hartley posted an update 1 week, 3 days ago

  sklepy www

  strony internetowe

  sklepy www

  Nie zawierają w zasadzie interaktywnych elementów, mają charakter statyczny. Niektóre są bardzo proste – w zasadzie to uporządkowany zbiór stron WWW, PDF, prezentacji PowerPoint itp., strony internetowe łódź na których wyjaśnia się podstawy wyszukiwania informacji w bibliotece i poza nią oraz możliwości wykorzystania informacji w etyczny sposób. Głównym celem było dostarczenie studentom wszystkich uniwersytetów biorących udział w projekcie zestawu do uczenia się w zakresie wyszukiwania specjalistycznej informacji i wykorzystania jej w procesie kształcenia ustawicznego. Poziom kursu jest podstawowy – obejmuje zagadnienia od pierwszych kroków w bibliotece po techniki wyszukiwania specjalistycznej informacji. Ten bazujący na specjalistycznej wiedzy proces to optymalizacja SEO, a więc ruch skierowany przede wszystkim do robotów indeksujących wyszukiwarki. Jest skierowany do studentów, którzy nie znają fińskiego systemu bibliotecznego i potrzebują wsparcia przy wyszukiwaniu informacji. Powyżej przedstawiono tylko kilka przykładów, ale są one dowodem na to, że przy realizacji elektronicznych kursów z zakresu IL współpraca pomiędzy bibliotekami może przynieść bardzo dobre efekty.

  W wyniku współpracy między bibliotekami powstał także kurs SWIM. Przygotowanie takiej czy innej formy kursu on-line z zakresu IL może pozostać w gestii konkretnej biblioteki, łódź strony internetowe ale może być wynikiem współpracy kilku instytucji. Wiele kursów on-line z zakresu IL opracowywano w ramach wspólnych projektów. I chociaż dzisiaj większość wspomnianych bibliotek przygotowuje samodzielnie kursy z zakresu alfabetyzacji informacyjnej, to doświadczenia zebrane podczas współpracy z pewnością ułatwiają te przygotowania. Jesienią 2006 r. został udostępniony także specjalny test sprawdzający przeznaczony dla osób, które już przeszły kursy z wyszukiwania informacji lub są przekonane, że mają odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Studenci mają okazję zapoznać się z materiałami, czy to poprzez witrynę biblioteki z e-tutoriali, czy uczestnicząc w tradycyjnych szkoleniach, ale test zaliczeniowy zdają poprzez Internet. Każdy student może uczyć się z niego samodzielnie bądź traktować ten materiał jako pomocniczy w tradycyjnych szkoleniach z wyszukiwania informacji, które na wielu kierunkach Uniwersytetu w Tampere są obowiązkowe i za które otrzymuje się punkty ECTS. Na egzaminie każdy student otrzymuje własny zestaw 40 przypadkowo dobranych pytań wielokrotnego wyboru (spośród 183). Czas na wykonanie to 40 minut.

  Przygotowano zestaw materiałów dla 15 różnych dyscyplin naukowych. Dlatego bardzo ważne jest dobre przygotowanie do wdrożenia, zgromadzenie potrzebnych materiałów i treści oraz zaangażowanie każdej ze stron w chwili realizacji, aby cały proces przebiegł sprawnie i bez niepotrzebnych przestojów. Do zadań TieDod należało również przygotowanie personelu bibliotek do obsługi platformy do kształcenia zdalnego, rozwijanie współpracy pomiędzy uniwersytetami na rzecz kształtowania umiejętności wyszukiwania informacji. Jest to dość ciekawe rozwiązanie – nie jest on typowym e-tutorialem, a jego twórcy starali się zaangażować użytkowników w proces nie tyle wyszukiwania informacji, strony www łódź co rozwiązywania problemów (co wymaga od nich umiejętności posługiwania się informacją). Na czas rozwiązywania testu nie ma możliwości dostępu do e-maila i innych programów – nie można więc oszukiwać. Pierwsze wrażenie decyduje o tym, czy oglądający poświęci czas naszej witrynie, łódź strony internetowe czy też szybko ją opuści. Wynikiem współpracy kilku instytucji jest też kurs umiejętności informacyjnych Verkosto-Vatti. Powstał w wyniku współpracy siedmiu uniwersytetów środkowej i północnej Finlandii, finansowany był przez Fińskie Ministerstwo Edukacji w ramach projektu Virtual University.

  Powstał jako kurs Akateemiset opiskelutaidot funkcjonujący na Uniwersytecie Otwartym przy Uniwersytecie w Oulun (Oulun yliopisto). Wypracowane przez biblioteki kilku krajów Unii Europejskich zasady i praktyki przy tworzeniu szkoleń on-line z zakresu IL są stosowane do dziś. Kwestionariusze gromadzące dane o odwiedzających, systemy zarządzania treścią CMS czy systemy sprzedaży on-line odgrywają kluczową rolę w obsłudze Klienta i zarządzaniu serwisem. Formy kursów on-line realizowane przez poszczególne biblioteki są bardzo różne. Nie są to jednak jedyne formy e-learningowe z zakresu IL oferowane przez Uniwersytet w Helsinkach. Inny projekt z zakresu alfabetyzacji informacyjnej zrealizowany w środowisku Internetu to TieDot. Wykład stanowi pierwszą część kursu z zakresu IL, dopełnieniem jest e-tutorial. Program kursu obejmuje wykłady teoretyczne z pokazami komputerowymi oraz zajęcia praktyczne. W wielkim skrócie pozycjonowanie to ogół podejmowanych działań i procesów, których jednym z głównych celów jest umieszczenie danej strony (lub stron) www na najwyższych wynikach w wyszukiwarkach internetowych (przede wszystkim w popularnym Google) na konkretne słowa oraz frazy kluczowe.

  Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rodzaju miejsca i sposoby wykorzystują strony www łódź , można zadzwonić do nas w miejscu.